Evropský kodex proti rakovině – historie

Dobrovolnici

Mezi lety 1986 – 2000 zakladatelské země Evropské Unie realizovaly program Evropa proti rakovině. Zastřešila ho Asociace evropských lig (ECL). Členská základna ECL se postupně rozšiřovala a s pádem železné opony se stala členem i naše Liga proti rakovině Praha. Přijali jsme desatero Evropského kodexu. Zvýšená informovanost veřejnosti o rizikových faktorech spolupodílejících se na vzniku rakoviny byla předpokladem úspěšné prevence. Snažili jsme se o jeho širokou publicitu v ČR. 

Program Evropa proti rakovině úspěšně ovlivnil výskyt a hlavně přispěl k nižší úmrtnosti u některých druhů zhoubných novotvarů. Proti předpokladům zemřelo na rakovinu v zakladatelských zemích EU o 92.000 méně občanů. Pokles byl zejména u rakoviny plic u mužů a u rakoviny žaludku. 

Po vyhodnocení výsledků a s přihlédnutím na vzrůstající počet členských zemí v Evropské Unii, skupina odborníků z onkologických evropských ústavů přepracovala priority rizik a preventivních přístupů při vzniku rakoviny a přijala nový kodex. Některé druhy rakoviny nevzniknou a zdraví populace se zlepší, jestliže si osvojíte zdravější životní styl. V Bruselu 17.června 2003 bylo publikováno, jako nový kodex, jedenáct způsobů prevence.

Evropský kodex proti rakovině – aktualizované a rozšířené znění z roku 2016

Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

Stručné znění nejnovější verze Evropského kodexu proti rakovině

Plné znění aktualizovaného a rozšířeného znění Evropského kodexu ke stažení zde