Pomáháme již 25 let!

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Naší snahou je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle jsme vytyčili tři dlouhodobé pilířové programy.

Za 25 let existence Ligy bylo na tyto programy rozděleno více než 255 mil. Kč v tomto poměru:

Dobrovolnici

40 % na nádorovou prevenci
35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť, podporu hospicům

 

Na onkologických odděleních mnoha zdravotnických zařízení po celé republice můžete najít štítek se sdělením, který konkrétní přístroj byl pořízen díky podpoře Ligy proti rakovině Praha. Grantovou podporu poskytujeme na onkologický výzkum, hospicové hnutí a další.
Zde je výčet souhrnných částek na podporu dlouhodobých projektů. Každoroční podrobné rozdělení finančních částek na konkrétní pracoviště, výzkumné granty a další najdete na webových stránkách Ligy proti rakovině Praha (www.lpr.cz).

Preventivní a edukační publikace pro veřejnost, pacientské organizace a zdravotnická zařízení byly podpořeny částkou 16,6 mil. Kč
Dotace kolektivním členským onkologickým organizacím včetně grantových žádostí činily 24,5 mil. Kč
Nádorová telefonní linka – zřízení a provoz od r. 1992 – 14,3 mil. Kč
Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty od r. 1992 – 14,8 mil. Kč
Hospicové hnutí bylo podpořeno částkou 5,6 mil.  Kč
Putovní výstava o nádorové prevenci – 16,3 mil. Kč
Na přifinancování přístrojového vybavení onkologických pracovišť bylo věnováno 28,6 mil. Kč
Granty na onkologický výzkum byly podpořeny částkou 24,6 mil. Kč

V rámci dlouhodobého programu prevence Liga vyhlašuje každým rokem jedno hlavní téma. V průběhu 25 let jsme se opakovaně věnovali například těmto tématům:

Prevence kolorektálního karcinomu – 4,1 mil. Kč
Prevence karcinomu prsu a děložního čípku – 3,4 mil. Kč
Prevence maligního melanomu – 1,8 mil. Kč
Prevence rakoviny prostaty – 2,3 mil. Kč

Informace o aktuální činnosti a projektech Ligy proti rakovině Praha najdete na
www.lpr.cz
.