Tisková konference a Sympozium – Světový den proti rakovině

U příležitosti Světového dne proti rakovině (více zde), kterým UICC (Světová unie proti rakovině) vyhlásila 4. únor již v roce 2000, pořádá Liga proti rakovině Praha každoročně Sympozium pro odbornou i laickou veřejnost.

Letošní sympozium (program zde), které se konalo 31. ledna v Lékařském domě, zahájilo celoroční preventivní kampaň Ligy k  nádorům tlustého střeva a konečníku.  Odborníci seznámili účastníky s celou šíří problematiky tohoto druhu rakoviny. Výstupy ze Sympozia budou po zpracování prezentovány na těchto stránkách.

Sympoziu předcházela tisková konference LPR Praha ke Světovému dni proti rakovině, kde Liga prezentovala letošní zacílení na nádory tlustého střeva a konečníku, informace o rozdělení výtěžku Českého dne proti rakovině 2017 (více zde)  a připravovaných akcích LPR Praha pro rok 2018 (více zde). 

Volbu letošního tématu objasnila pro vysílání České televize předsedkyně Ligy proti rakovině Praha MUDr. Michaela Fridrichová – více informací k tématu a video zde

Tisková zpráva